Služby

Úvod / Služby

Zváracie práce

Zvárame metódami MIG/MAG , TIG/WIG , MMA ,zváranie plameňom. Na všetky druhy zváracích metód ktoré ponúkame máme zaškolených zváračov, ktorí majú vo zváraní dlhoročné skúsenosti. Zvárači zvárajú pod vedením zváracích technológov , ktorí zabezpečujú a kontrolujú priebeh zváracích prác ako aj dodržiavanie predpísaných postupov zvárania. Kvalifikácia našich zváračov je periodicky overovaná podľa EN a ISO noriem pod dohľadom certifikovaných skúšobných technológov.

Všetci zvárači majú absolvované certifikačné skúšky podľa požiadaviek medzinárodných noriem!


Disponujeme ISO:

STN EN ISO 17660-1: Zváranie. Zváranie výstužnej ocele.

-Časť 1: Zaťažené nosné zvárané spoje (ISO 17660-1: 2006)

STN EN ISO 9606-1: Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie.