Služby

Úvod / Služby

Likvidácia technologických celkov

Likvidácia technologického celku si vyžaduje náležitú pozornosť, keď že pri takejto činnosti je nutné zabezpečiť ochranu ako pracovníkov pracujúcich na likvidácií tak aj nemenej dôležitú ochranu životného prostredia a bezpečnú likvidáciu takto vzniknutého odpadu. Naša spoločnosť má s takýmito činnosťami bohaté skúsenosti a vieme zabezpečiť takúto činnosť so všetkými náležitosťami

Tieto likvidácie vieme zabezpečiť horúcimi procesmi ako rozpaľovanie kyslíkovo – acetylénovým plameňom, plazmovým rezaním alebo rozdeľovaním pomocou uhlových brúsok, tak aj chladnými procesmi v priestoroch kde hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru ako rezanie pomocou priamočiarych píl tak aj klasické rozoberanie pomocou rôznych nástrojov.